UX ANALYSEEen goede en gebruiksvriendelijke applicatie beantwoordt aan de behoeften van alle stakeholders en combineert gebruikers-, business en technische eisen. Tijdens de UX analyse worden de verschillende noden, behoeften en verwachtingen in kaart gebracht. Hiervoor worden afhankelijk van het project verschillende methoden gebruikt.

Taakanalyse

Tijdens de taakanalyse worden de taken die een gebruiker uitvoert om bepaalde doelen te bereiken opgesomd en beschreven. De primaire (kern)taken worden onderscheiden van de secundaire taken. Op basis hiervan wordt een taakhiërarchie gedefinieerd. Ook wordt gekeken naar de volledige workflow waarin de taken passen en naar de omgeving(en) waarin deze taken worden uitgevoerd.

Bij de ontwikkeling van een nieuwe toepassing kan een taakanalyse ingezet worden om inzicht te krijgen in de manier waarop taken uitgevoerd kunnen worden. Bij de analyse van een bestaande applicatie kan een taakanalyse helpen om bepaalde interacties te optimaliseren.

Gebruikersanalyse

Bij een gebruikersanalyse worden de noden en behoeften van de eindgebruikers in kaart gebracht, hieruit worden de user requirements opgemaakt. Afhankelijk van het project, het doelpubliek en de beschikbare tijd kunnen verschillende technieken ingezet worden om een gebruikersanalyse uit te voeren:

  • Gebruikerstesten van een bestaande applicatie
  • Diepte-interviews
  • User focusgroepen
  • Expert evaluatie
  • Online bevraging gebruikers

Content analyse

In de content analyse bestuderen en inventariseren we de bestaande content en de content behoefte van zowel de eindgebruikers als de onderneming. Dit verschaft inzicht in welke content geschrapt en nog ontwikkeld moet worden, alsook inzicht in de gebruikte terminologie. Bij een content analyse kunnen verschillende technieken ingezet worden zoals:

  • Content audit
  • Analyse van het bezoekersgedrag via web analytics
  • Zoekfunctie analyse

Expert evaluaties

Bij een expert evaluatie wordt een applicatie door een UX expert geëvalueerd aan de hand van UX standaarden en best practices voor gebruiksvriendelijkheid. Een expert evaluatie helpt om eerste inzichten te krijgen in mogelijke probleemgebieden.