USER TESTINGEen goede en gebruiksvriendelijke applicatie kan op een aangename en efficiënte manier gebruikt worden. Door een continu proces van testen, evalueren en aanpassen kan de applicatie geoptimaliseerd worden volgens de verwachtingen van de verschillende stakeholders. Door zo vroeg mogelijk in het ontwikkeltraject al feedback van echte eindgebruikers te verzamelen kunnen grote en dure aanpassingen later vermeden worden.

Verschillende methoden en technieken laten ons toe om op zoek te gaan naar de oorzaak van gebruiksproblemen, om de aanpassingen te testen en op die manier de applicatie te verbeteren.

Gebruikerstesten

Tijdens een gebruikerstest wordt de applicatie getest met echte eindgebruikers. Aan hen wordt gevraagd enkele typische taken uit te voeren. Op die manier worden inzichten verzameld over hoe mensen de applicatie gebruiken en waar zij problemen ondervinden. Gebruikerstesten geven ons inzicht in het ‘waarom’ achter mogelijke problemen om op die manier een goede oplossing te kunnen uitwerken.


Gebruikerstesten kunnen op verschillende momenten in het ontwikkeltraject worden ingezet door gebruik te maken van:

  • Papieren prototypes
  • Klikbare wireframes
  • Live applicatie

Structuurtesten

In een structuurtest wordt aan gebruikers gevraagd om verschillende (kern)taken uit te voeren binnen een uitgewerkte structuur. De structuurtest wordt uitgevoerd op basis van de eerste structuur in Excel. Via deze test wordt in een heel vroeg stadium inzicht verkregen in de manier waarop mensen doorheen de structuur navigeren en of de gebruikte labels duidelijk zijn. Deze manier van testen laat ook toe om op een eenvoudige manier verschillende versies te vergelijken.

Kliktesten

Door gebruik te maken van specifieke tools kunnen we bijhouden waar bezoekers klikken en hoe zij door de applicatie of website navigeren. Deze informatie helpt ons om de navigatieflow door de applicatie te optimaliseren volgens het echte gebruik van de doelgroep. Deze testen geven een inzicht in het gedrag van mensen in hun vertrouwde omgeving. Ook tonen deze testen ons waar mogelijke problemen zich situeren. Ze bieden geen inzicht in de motivaties van bezoekers en het waarom van hun gedrag, daarvoor gebruiken we andere methoden.

A/B testen

Bij een A/B test worden 2 (of meer) varianten van een pagina gemaakt en worden de bezoekers van de site verdeeld over de varianten. Wanneer er voldoende resultaten zijn verzameld, worden de verschillende varianten vergeleken en conclusies getrokken. Deze testen laten zien welke variant of combinatie van varianten de meeste conversies oplevert. Een A/B test geeft geen inzichten in het waarom van de resultaten en keuzes van bezoekers.

Er bestaan verschillende vormen van A/B testen afhankelijk van het soort variaties dat getest moet worden en de hoeveelheid traffic dat een website genereert.

Meer informatie over A/B testen