A/B TestenA/B testing haalt het gokken uit de beslissing om iets aan je website te veranderen. Door 2 of meer varianten te vergelijken met elkaar ontdekken we welke versie het beste werkt en het meeste conversie oplevert. Op deze manier baseer je beslissingen op basis van de data die je verzamelt hebt tijdens het testen en niet op interne meningen. Door het meten van de impact die veranderingen hebben op je KPI’s zoals inschrijvingen, aankopen, downloads of andere doelen, kan je er zeker van zijn dat je website positief zal evolueren.

Test Framework

A/B testen is geen one shot, maar een constant proces van het bepalen van test opportuniteiten, hypothese formulering, variant definitie/ontwerp, testen, evalueren en aanpassen. Hierbij moet de focus blijven gaan naar de algemene doelstellingen van de website, ook wanneer slechts kleine delen van een funnel of proces getest worden. Een goed gedefinieerd test framework is dan ook essentieel om echt meerwaarde te halen uit A/B testen. Het opstellen van het framework bestaat uit 3 stappen:

  1. Conversie-optimalisatie doelstellingen definiëren
  2. Prioriteren van optimalisatie doelen
  3. Identificeren van de eerste testmogelijkheden

Opzetten en uitvoeren van testen

Hypothese formulering

Een A/B test heeft enkel nut als je weet wat en waarom je wil testen. Daarom wordt er telkens een hypothese geformuleerd voorafgaand aan elke test. Deze hypothese is gebaseerd op eerdere ervaringen of op een theoretisch kader.

Test set-up

Op basis van de hypothese worden de variabelen gecreëerd en de test geconfigureerd.

Rapportering test resultaten

Na afloop van de test voorziet Humix een rapport met de resultaten. Op basis hiervan kan de hypothese aanvaard of verworpen worden en zal onze consultant aanbevelingen doen om de website aan te passen of om een vervolg test uit te voeren.

Doorvoeren van de beste variant

Als de winnende variant gekozen is zal deze ontwikkeld kunnen worden en kan de aanpassing doorgevoerd worden op de website.