KPI BEPALINGJe organisatie (meer) data gedreven maken? Pas op voor de valkuil van data-overload! We hebben steeds meer data ter beschikking en het is dan ook verleidelijk om alles in rekening te brengen vooraleer je beslissingen maakt. Dit kan echter erg vertragend of zelfs verlammend werken.

Daarom hameren we er steeds op om van start te gaan met een KPI-workshop. Tijdens deze denkoefening worden business objectieven vertaalt in meetpunten. Dat helpt je om prioriteiten te bepalen en te focussen op de zaken die er écht toe doen.

Waarom kan een KPI workshop nuttig voor je zijn?

  • Het helpt je meer waarde te halen uit je online data
  • Het stelt je in staat data beter te organiseren en te structureren
  • Het maakt aan alle betrokken partijen duidelijk waarom bepaalde zaken gemeten worden, op een verstaanbare manier
  • Het helpt je om de focus te bepalen en ondersteunt je in de verdere ontwikkeling van je analytics aanpak en evolutie

Stap 1 – Business objectieven: Wat wil ik bereiken?

Wat wil je bereiken met je online aanwezigheid? Welke specifieke doelen wil je vervullen? Wat is ideaal gebruikersgedrag? In de eerste fase van deze workshop definiëren we “wat” niet “hoe”. Samen met alle stakeholders evalueren of definiëren we alle business objectieven. Hierbij besteden we veel aandacht aan de haalbaarheid, relevantie en eenvoud van ieder objectief.

Stap 2 – Kritieke succes factoren: wat moet ik doen/weten om deze doelen te bereiken ?

Eens de business objectieven duidelijk zijn, bekijken we hoe deze bereikt kunnen worden en welke informatie we daar voor nodig hebben. Dit drukken we uit in Human Questions. Oftewel: heldere vragen en statements die het voor iedereen duidelijk maken waar de organisatie naar toe wil.

Stap 3 – Key Performance indicators (KPI)

KPI’s zijn die specifieke metrics die je nodig hebt om een antwoord te kunnen geven op de Human Questions. Het bepalen van deze KPI’s gebeurd volgens het SMART – principe:

  • Specific – Is het duidelijk wat iedere KPI exact meet?
  • Measurable – Is ieder KPI meetbaar? Kan deze ter vergelijking ingezet worden?
  • Actionable – Kunnen we afhankelijk van het resultaat van iedere KPI gerichte acties ondernemen?
  • Relevant – Is iedere KPI een goede vertaling van de bijhorende succes factor? Geeft deze goede inzichten?
  • Timely – Kan de KPI uitgedrukt en vergeleken worden in tijd?

Stap 4 – Measurement Framework

Na afloop van de KPI workshop gaan de Humix consultants aan de slag met de geleverde input. Op basis van de KPI’s en Human Questions definiëren we segmenten, targets, benchmarks en ondersteunende dimensies. Segmenten en ondersteunende dimensies geven context aan KPI’s. Targets & benchmarks vereenvoudigen interpretatie en evaluatie: zijn we nu effectief goed bezig of niet?

Al deze informatie wordt in een Measurement Framework gebundeld. Dit is een document dat als leidraad gebruikt kan worden bij het implementeren en optimaliseren van je web analytics.