IMPLEMENTATIE ANALYTICSEen web analytics implementatie omvat meer dan enkel het plaatsen van een stukje tracking code op je website of app. Om echt waardevolle inzichten te bekomen is een implementatie op maat van je business aangeraden en wil je de zekerheid dat de verzamelde data betrouwbaar is. Onze consultants helpen je graag bij de technische uitdagingen om dit te verwezenlijken.

Implementation framework

Eens de meetdoelstellingen duidelijk zijn, vertalen we deze naar concrete implementatie & configuratie requirements die we overzichtelijk weergeven in een implementation framework. Een dergelijk framework geeft een overzicht van hoe bepaalde zaken geïmplementeerd moeten worden, welke naming conventions we vooropstelden en belangrijke aandachtspunten.

Aangezien we sterk geloven in kennisdeling tussen consultants & interne werknemers wordt het framework zo opgebouwd opdat het voor iedereen duidelijk is wat er gemeten wordt en op welke manier iedere requirement geïmplementeerd werd. Op die manier blijft de opgebouwde kennis intern bewaard en verdwijnt deze niet samen met onze consultants aan het einde van een project.


Een implementation framework bevat volgende elementen
  • Algemene richtlijnen
  • Site & URL structuur
  • Account structuur & toegangsniveau’s
  • Processing rules / filters
  • E-commerce tracking

  • Custom Dimensions & Metrics / eVars & sProps
  • Events
  • Campaign tagging conventions
  • Een overzicht van gekende issues die in het achterhoofd gehouden moeten worden bij het interpreteren van historische data.

Implementatie & configuratie

Het Implementation Framework dient als leidraad bij het opstellen van een briefing voor de implementatie partner. Bij voorkeur raden we aan om met een Tag Management System te werken aangezien dit de flexibiliteit verhoogt en doorlooptijd van nieuwe ontwikkelingen verkort.

We ondersteunen ook bij de configuratie van je web analytics account zodat de data correct in de rapporten verschijnt.

Data kwaliteit

Naast implementatie en configuratie kunnen we helpen bij het inrichten van een Quality Assurance proces (QA) voor je web analytics.

Aan de hand van semi-geautomatiseerde processen controleren we of de tracking code goed geïmplementeerd is, of de tag manager goed ingericht is en of de cijfers die in je analytics tool verschijnen ook effectief het gevolg zijn van een specifiek gedrag.