ANALYSE & RAPPORTAGEMet behulp van een goed opgezet analytics pakket is het mogelijk om alle kanalen (zowel on- als offline) en de daar aan gekoppelde opbrengsten en kosten in kaart te brengen.
Zo leer je al snel wat wél en wat niet werkt voor jouw business. Als je nog aan al die data uit kan tenminste…

Signalen detecteren

Onze webanalisten maken er een sport van om in je website data te duiken, op zoek naar signalen die van betekenis zijn. We brengen de vaste patronen van de customer journey in kaart en gaan op zoek naar significante afwijkingen. Wat was de oorzaak en hoe kunnen we dit gebruiken om in de toekomst de website te verbeteren?

Hierbij segmenteren we je bezoekers op basis van hun gedrag. Naargelang de business zal blijken welke segmenten het meest relevant zijn. Vervolgens kunnen die segmenten gebruikt worden om de website of marketingacties aan te passen en te personaliseren.

Weg met report monkeys

Er gaat veel tijd en energie verloren bij het verzamelen van data uit verschillende bronnen voor het opmaken van wederkerende rapportages. In principe zijn je analisten dan niet meer dan “report monkeys”. We merken dat dit vaak één van de grootste struikelblokken is op weg naar een data gedreven organisatie.

Bij Humix hebben we ervaring in het begeleiden van bedrijven bij het koppelen van hun databronnen en het automatiseren van rapportages. We centraliseren betekenisvolle data op één plaats. Hierdoor komt er tijd vrij die besteed kan worden aan diepgaande analyses.

Tool onafhankelijk

Onze webanalisten zijn het gewoon om zich aan te passen aan de omgeving van de klant. Door hun rotatie bij verschillende klanten wisselen de tools waarmee ze werken regelmatig. Dit maakt hen experts in digitale data, in plaats van fanboys van één specifieke tool.

Ongeacht welk web analytics pakket (Google Analytics, Adobe Analytics, etc.) of data visualisatie tool (Tableau, Klipfolio, Excel, …) je gebruikt, de vragen waarmee je worstelt blijven dezelfde. En het is juist in het beantwoorden van die vragen, dat onze analisten zich onderscheiden.