Vraag het aan een UX-expert!


Wil je dat jouw website beantwoordt aan de behoeften van jouw gebruikers? Laat dan één van onze UX experts je website bekijken vanuit een ander perspectief. Met een expert review krijg je onmiddellijk inzicht in de mogelijke probleemgebieden van je website.

Een website is het uithangbord van je bedrijf en gebruikers linken hun eerste ervaring met de website rechtsreeks aan de kwaliteit van de aangeboden producten & diensten. Het is daarom belangrijk dat deze eerste aanraking als positief wordt ervaren door de gebruikers.

Bij een expert review beoordeelt een UX expert de UX experience en de usability van een website door zich in de schoenen van een typische gebruiker te plaatsen en/of door het gebruik van persona’s. Hij hanteert hierbij zorgvuldig de UX standaarden en richtlijnen. Hij rapporteert problemen en doet aanbevelingen over hoe ze op te lossen.

Aan elke aanbeveling wordt een prioriteitsniveau toegekend namelijk hoog, laag of gemiddeld. Enkele aanbevelingen zullen gemarkeerd worden als ‘quickwin’. Aanpassingen gebaseerd op deze aanbevelingen zullen met een kleine inspanning een grote invloed hebben op de user experience.

Een expert review biedt uiteraard niet dezelfde diepte en zekerheid als het observeren van eindgebruikers. We raden daarom steeds aan om enkele gebruikerstesten af te nemen. Toch is een expert review een goede eerste aanzet die vooral gebruikt wordt wanneer eindgebruikers moeilijk bereikbaar zijn, of wanneer het budget of de tijdslimiet gebruikerstesten niet toelaat.

Maar hoe gaat een expert review nu concreet in zijn werk? Er zijn enkele verschillende elementen van een website die in elke expert review behandeld worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Indruk en Autoriteit
  • Navigatie en Taakoriëntatie
  • Informatie Architectuur
  • Homepagina
  • Header en Footer
  • Data Input en Datavelden
  • Lay-out

Onze UX expert zal elk van deze elementen grondig analyseren vanuit het perspectief van de gebruiker. Het resultaat is een duidelijk inzicht in de positieve en negatieve aspecten van de website en concrete aanbevelingen om deze probleemgebieden aan te pakken.

Het is aangeraden de expert review te onderbouwen aan de hand van analytics. Dit helpt de omvang van de probleemgebieden in kaart te brengen en maakt de aanbevelingen meetbaar. Meer hierover leest u hier.

Annelies Jans | 11 oktober 2016

Contacteer Ons