UX en reclame, een verstandshuwelijk


Als UX-ers zijn wij getraind om te denken vanuit het standpunt van de eindgebruiker en dit ook te verdedigen. Vanuit die rol hebben we dan ook problemen met reclame, waaronder bijvoorbeeld bannering op websites. Maar voor veel van onze klanten zijn die banners en andere vormen van reclame enerzijds een belangrijke bron van inkomsten of een manier om hun producten of services onder de aandacht te brengen van potentiële klanten. Een verstandshuwelijk tussen de gebruikservaring en de (onvermijdelijke) reclame dringt zich dan ook op.

Het probleem

Tijden zijn veranderd maar de reclamevormen nog niet. Wanneer mensen surfen op het internet hebben zij controle over hun ervaring, ze kiezen zelf waar en hoe ze hun content willen consumeren. De oorspronkelijke media zoals tv, radio en de krant laten dit niet toe, zij zenden content naar de gebruiker en de controle beperkt zich tot het afsluiten van het medium. De reclame zoals we die kennen zal meer rekening moeten gaan houden met deze gedragswijziging om zo te zorgen dat de reclame ervaring beter aansluit bij deze nieuwe media.

Daarnaast zijn er verschillende partijen betrokken met zeer uiteenlopende behoeftes. Bedrijven willen hun producten en diensten onder de aandacht brengen en potentiële klanten informeren. Potentiële klanten willen weten welke producten en diensten er op de markt zijn die voldoen aan hun behoeftes, maar willen niet gestoord worden door reclame wanneer ze media gebruiken. Tussenpartijen (zoals blogs, nieuws en informatieve websites) hebben reclame inkomsten nodig om hun vaak gratis & waardevolle content aan te kunnen bieden.

De oplossing

De echte oplossing die volledig beantwoordt aan de behoeftes van alle partijen bestaat niet. De best mogelijk oplossing zorgt ervoor dat reclame op een aangepaste manier aangeboden wordt aan potentiële klanten en daarbij zorgt voor voldoende inkomsten voor de tussenpartijen en zo min mogelijk afleiding voor de mediagebruikers (potentiële klanten).

Er zal op een creatieve manier gezocht moeten worden naar reclamevormen die gewenste resultaten opleveren doordat ze aanvaard en geapprecieerd worden door de gebruikers. Maar momenteel zitten we in een overgangsfase en zullen we de bestaande reclamevormen op een zo goed mogelijke manier moeten integreren.

Tips & tricks voor user friendly advertising

Surfers zijn ongeduldig. Lange laadtijden zijn dan ook funest voor de gebruikservaring. Elke advertentie die het inladen van de relevante content vertraagt is dus negatief voor de algehele beleving en op die manier ook voor de advertentie waarde.

Zorg dat er niet te veel aandacht weg gaat van de boodschap van de website. Gebruikers negeren bijna onbewust reclame-banners (banner-blindness) wanneer banners erg veel aandacht vragen is het resultaat dat de eindgebruiker alleen maar meer moeite moet doen om deze te negeren en dus sneller vermoeid zal zijn. De advertentie zal daardoor niet noodzakelijk meer aandacht krijgen.

reclame-voorbeeld

Kijk uit met de volgende ad-types. Door de opdringerige aard van deze advertentie types worden ze als zeer vervelend ervaren. De bezoeker zal deze ervaring niet loskoppelen van de website en dus ook minder geneigd zijn terug te komen naar de website, wanneer zij regelmatig een slechte ervaring hebben.

  • Pop-up advertenties
  • Pop-under advertenties
  • Geannimeerde advertenties
  • Niet doordachte retargetting (mensen voelen zich snel achtervolgt)

Zorg ervoor dat er geen automatische audio bestanden beginnen te spelen. Mensen die in publieke ruimtes, in landschap bureaus, tijdens het luisteren naar muziek naar de website komen worden hierdoor opgeschrikt, in sommige gevallen zelfs in verlegenheid gebracht. Het effect is eerder dat een site wordt afgesloten zonder naar de content en de advertentie te kijken als dat er extra aandacht naar de advertentie gaat.

Alternatieven voor klassieke advertenties

Werk met merken als “sponsors” van de waardevolle content op de website. Wanneer mensen waarde hechten aan een bepaald merk en zij zien dat het dat merk is dat de informatie op een website sponsort zal die waardering doorvloeien van het ene ‘merk’ naar het andere. Natuurlijk moet hierbij gelet worden op het ‘onafhankelijk’ karakter van de publicerende site. Dit is dan ook een evenwichtsoefening die, wanneer doordacht uitgevoerd, meerwaarde kan bieden.

Probeer advertenties te linken aan de content, dit zal meer kliks (en vooral conversies) opleveren voor de adverteerder en door de bezoeker als een meerwaarde gezien worden. Dit kan door advertenties te linken naar nieuws categorieën, bijvoorbeeld reclame voor een fietsmerk of bepaalde verzekering bij de categorie wielrennen. Door plaatsing van advertenties eerst te laten bepalen door de link naar categorieën en daarna pas door de personal cookie kan meer relevantie tussen advertentie en content bekomen worden.

Lonneke Spinhof | 6 december 2013

Contacteer Ons