Meer gebruikers dan sessies in Google Analytics


Wanneer we in Google Analytics onze data bekijken kan het zijn dat we hier en daar wel is botsen op onregelmatigheden. Vaak doet ons dat ook twijfelen aan de correctheid van de data. Niets is namelijk frustrerender dan data analyseren waar we niet zeker van zijn of deze al dan niet correct is…

Wanneer we kijken naar onderstaand rapport zien we dat het aantal gebruikers (users) in de meeste gevallen verschilt van het aantal sessies (sessions). Dit is op het eerste zicht niets abnormaal… Een gebruiker kan uw website namelijk meer dan één keer bezoeken, wat dus resulteert in meerdere sessies per gebruiker.

Waarom is het aantal gebruikers in sommige gevallen hoger dan het aantal sessies?

custom_report_users_vs_sessions

Hebben we dan te maken met foutieve data? Om dit te verklaren moeten we eerst begrijpen hoe deze statistieken berekend worden door Google.

 

Voorbeeld

Gebruiker 1: Begint zijn bezoek op de Home (/) pagina, klikt vervolgens naar de /contact pagina en eindigt zijn sessie weer op de Home (/) pagina.
Gebruiker 2: Begint zijn bezoek op de /blog pagina en klikt vervolgens door naar de /contact pagina.

In GA zal dit als volgt worden weergegeven:

 

Opvallend in bovenstaande tabel is dat we hier sessie-level metrics vergelijken met hit-level dimensies. Vandaar dat dit voor verwarring kan zorgen. Een sessie is één enkel bezoek aan de website en wordt enkel gekoppeld aan de eerste pagina die de gebruiker bezoekt (landingspagina). In het geval van Gebruiker 1 is dit de Home pagina. Voor gebruiker 2 is dit /blog. Beide gebruikers bezochten wel de /contact pagina, maar geen van beiden zijn hun bezoek hier begonnen, wat resulteert in 0 sessies. Wanneer we events buiten beschouwing houden en enkel willen weten hoe verschillende landingspagina’s presteren, vergelijken we best het aantal unieke paginaweergaven met de instappunten of entrances.

 

Conclusie

  • Ga bedachtzaam te werk wanneer je sessie-level metrics en hit-level dimensies combineert.
  • De metric “sessie” is slechts een teller die toeneemt bij de eerste “hit” en wordt gekoppeld aan de pagina waar het bezoek begint.
  • Verwar sessies niet met de metric “Unieke Paginaweergaven”. Een sessie wordt slechts één keer per gebruiker en per bezoek geteld, terwijl meerdere unieke paginaweergaven per bezoek uiteraard wél mogelijk zijn.
  • “Entrances” of “Instappunten” zijn niet exact hetzelfde als “Sessies”. In sommige gevallen wordt een sessie begonnen met een event in plaats van een paginaweergave.

Kevin Haveau | 22 september 2015

Contacteer Ons